ตั้งค่าหัวบิล

วิธีการตั้งค่าบิล สามารถตั้งค่าบิลให้มี VAT และ ไม่มี VAT ได้ สามารถโหลดรูปภาพโลโก้ของหอพักในหัวบิลได้ เลือกตั้งค่าหอพัก เลือกบิล กรอกรายละเอียดข้อมูล กดบันทึก

Read More

ตั้งค่าข้อความท้ายบิล

วิธีการตั้งค่าข้อความท้ายบิล สามารถทำได้ทั้ง ข้อความท้ายใบเสร็จ ข้อความท้ายใบประกัน ซึ่งในส่วนของการตั้งค่านี้ จะเป็นการตั้งค่าทุกๆใบเสร็จของทุกห้อง เป็นการตั้งค่าทั้งหมดของหอพัก เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกบิล เลื่อนลงมาด้านล่าง ค่าข้

Read More

ตั้งค่าสัญญาเช่า

วิธีการตั้งค่าสัญญาเช่า เป็นการตั้งค่าสัญญาเบื้องต้นเพื่อใใช้กับห้องต่างๆ  สำหรับหอพักที่ต้องการจะใช้สัญญาเช่าของตัวเองจะต้อง พิมพ์ข้อความลงไปเอง  ไม่สามารถก๊อปปี้ วางง ได้ เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกสัญญาเช่า ในปีกากรอบสีแดง  ถ้าหากพิมพ์ข้อความของสัญญาเช่าเสร็จแล้วต้องการจะให้ข้อมูลของผู้เช่าในแต่ล่ะห้อง  ดึงเข้าไปโดยอัตโนมัติ  ให้กดคำสั่งในปีกกา  เหมือนตัวอย่างด้านล่าง เมื่อเสร็จแล้วกดบันทึก

Read More

เพิ่มห้อง/เพิ่มชั้น/แก้ไขชื่อห้อง

วิธีการแก้ไขชื่อห้อง  เพิ่มห้อง  เพิ่มชั้น เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกผังห้อง กดเพิ่มห้อง กดแก้ไขชื่อห้อง กดเพิ่มชั้น  เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยให้กดบันทึกทุกครั้ง

Read More

ตั้งค่าค่าน้ำค่าไฟ

วิธีการตั้งค่า ค่าน้ำค่าไฟ เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ เลือกห้องที่ต้องการจะกำหนด  ซึ่งสามารถกำหนดข้ามห้องได้ หรือ เลือกทั้งชั้นเลยได้ กดกำหนดค่าน้ำ / ค่าไฟ

Read More

ตั้งค่า ค่าห้อง

วิธีการตั้งค่าค่าห้องรายวันและรายเดือน เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกค่าห้อง เลือกห้องที่ต้องการกำหนดราคา  ซึ่งสามารถตั้งค่าให้ราคาไม่เท่ากันได้ กดกำหนดค่าเช่ารายวัน  หรือรายเดือน

Read More

ตั้งค่า ห้องว่าง / มีผู้เช่า

วิธีการตั้งค่าห้องให้เป็นห้องว่าง / มีผู้เช่า เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกห้องว่าง เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข เลือกว่าจะให้เป็น ห้องว่าง  หรือ  ให้มีผู้เช่า  *ห้องไหนที่มีผู้เช่าจะเป็นพื้นหลังสีเขียว  ห้องไหนเป็นห้องว่างจะเป็นพื้นสีเทา

Read More

ตั้งค่า เพิ่มค่าบริการและค่าส่วนลด

วิธีการเพิ่มค่าบริการต่างๆและค่าส่วนลด เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกค่าบริการและส่วนลด เพิ่มค่าบริการ  *ในการเพิ่มข้อมูลนี้จะเป็นการเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน

Read More