ขั้นตอนการแบ่งจ่าย / ทยอยจ่าย บิลค่าเช่า

การแบ่งจ่าย / ทยอยจ่าย บิลค่าเช่า เลือกหมวด “บิล” จากนั้น คลิกบิล ที่ต้องการแบ่งจ่าย คลิกที่ปุ่ม “จ่ายค่าห้อง” จากนั้น คลิกเมนูย่อย “แบ่งจ่าย” ระบบจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้สร้างใบเสร็จรับเงิน จากนั้นให้กรอกรายละเอียดหัวบิล , รายการ และ จำนวนเงิน ตามที่ผู้เช่าชำระเงินมา หากต้องการเพิ่มรายการจากใบแจ้งหนี้ ให้คลิก “เพิ่มรายการจากใบแจ้งหนี้” เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก “ยืนยัน” เมื่อกรอกรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกปุ่ม “ชำระเงิน” เลือกช่องทางที่ผู้เช่าได้ทำการชำระเงินมา จากนั้นคลิก “บันทึก” เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะโชว์ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้สร้างมาข้างต้น หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้คลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” ระบบจะโชว์ ยอดเงินที่ชำระมาแล้ว กับ ยอดเงินที่ค้างชำระในใบแจ้งหนี้หลัก  หมายเหตุ เมื่อชำระเงินครบถ้วนตามยอดของใบแจ้งหนี้แล้ว ระบบจะอัพเดตสถานะให้เป็น “จ่ายแล้ว” โดยอัตโนมัติ

Read More

ผู้เช่าทยอยจ่าย / แบ่งจ่าย ทำอย่างไร

ต้องขออภัย ขณะนี้ทางทีมพัฒนากำลังดำเนินการฟีทเจอร์ทยอยจ่าย อาจใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อให้ผลลัพท์ดีที่สุด เบื้องต้นสามารถทำการแบ่งจ่าย ได้ ดังนี้ 1. กรณีคลิกส่งบิลไปแล้ว กด “แก้ไขบิล” กรอกข้อความถึงผู้เช่าว่า แบ่งจ่าย และกด “แก้ไขบิล” 2. กรอกข้อมูล ลงไปใน หมายเหตุว่า ผู้เช่า จ่ายเงินมาแล้วเท่าไร่ ตัวอย่าง แบ่งจ่ายมาแล้ว 2,000 (วันที่ 20/12/17)ค้างจ่ายอีก 1,500 กด “บันทึก” 3.คลิก “ส่งบิลอีกรอบ” จะกด จ่ายค่าห้องได้ต่อเมื่อผู้เช่า จ่ายเงินมาครบแล้วเท่านั้น

Read More

การเพิ่มค่าปรับ จ่ายล่าช้า เกินกำหนด ทำอย่างไร

1. กรณีคลิกส่งบิลไปแล้ว ให้กด “แก้ไขบิล”  กรอกข้อความถึงผู้เช่าว่า เพิ่มค่าปรับ จ่ายล่าช้า เกินกำหนด และกด “แก้ไขบิล”   2. คลิก “เพิ่มรายการ”   3. กรอก ข้อมูลตรงช่อง รายละเอียด ตัวอย่างเช่น  ค่าปรับจ่ายล่าช้า 2 วัน ใส่จำนวนเงิน 200 บาท   4. คลิก “บันทึก” และ กด “ส่งบิล” อีกครั้ง  

Read More

การรับชำระเงินค่าเช่าโดยพนักงาน

เมื่อผู้เช่ามาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ และพนักงานเป็นคนรับเงินค่าเช่า เจ้าของหอพักสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้ 1.คลิกปุ่ม จัดการหอ 2.หากห้องไหน พนักงานได้รับเงินในการจ่ายบิลของผู้เช่า จะมีสัญลักษณ์รูปบัตรพนักงานตรงมุมซ้ายล่าง คลิกปุ่มที่ ไอคอนรูปพนักงาน 3.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือกหัวข้อ ชำระเงิน 4.ตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลถูกต้อง คลิกปุ่ม ยืนยัน

Read More

การรับบิลโดยตรง (เจ้าของหอรับเอง)

เมื่อผู้เช่ามาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ ทางหอพักสามารถรับบิลได้ดังนี้ 1.เลือกหมวด จ่ายบิล 2.พิมพ์เลขห้องที่ต้องการจ่ายบิล คลิกปุ่ม ค้นหา 3.หากผู้เช่าชำระเงินตรงตามยอดรวมชำระ ให้คลิกปุ่ม จ่ายค่าห้อง **การรับเงินจะขึ้นชื่อผู้รับทุกครั้ง ตามที่ได้ล้อคอินเข้าสู่ระบบ

Read More

การยืนยันการชำระเงินแบบผู้เช่าโอนเงินเข้ามา

เมื่อผู้เช่าได้ทำการโอนเงิน และแจ้งโอนเงินในระบบ Horganice ทางหอพักสามารถรับการชำระเงินโดยการโอน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.คลิกปุ่ม จัดการหอ 2.หากห้องไหนแจ้งการโอนเงินจะมีสัญลักษณ์ รูปเหรียญสีเหลืองตรงมุมซ้ายบน 3.คลิกที่รูปเหรียญ เพื่อรับการชำระเงินของผู้เช่า 4.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกหัวข้อ ชำระเงิน 5.ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปค่าเช่า และจำนวนเงิน 6.หากข้อมูลถูกต้อง คลิกปุ่ม จ่ายค่าห้อง

Read More