การจองห้องในหมวดปฏิทิน

กดค้นหาห้องว่างเพื่อ เพื่อทำการจองห้อง   2 เลือกวันที่เข้าพัก และวันที่ออกเพื่อที่ว่าจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีห้องไหนที่ว่างอยู่บ้าง     จะปรากฏห้องว่าง และสามารถกดติ๊กทำการจองห้องได้เลย     หลังจากเลือกห้องเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่มจองห้อง     5 ใส่ข้อมูลและรายละเอียดของผู้เช่าลงระบบ     6 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดบันทึก       7 กดปุ่ม จ่ายยอดค้างชำระ เมื่อมีการโอนเงินค่าจองเข้ามา     8 เลือกช่องทางการชำระเงิน และวันที่ ที่ได้รับเงินการจอง พร้อมกดบันทึก 9 กดพิมพ์ใบจองได้ เมื่อต้องการให้กับผู้เช่า

Read More