ดูข้อมูลผู้เช่า

1 กดแถบการค้นหาว่าต้องการหาผู้เช่าจากข้อมูลที่เราต้องการ     2 พิมพ์ข้อความเพื่อทำการค้นหา  และจะปรากฏข้อมูลผู้เช่าขึ้นมา     การโหลดประวัติผู้เช่า จะดาวน์โหลดได้เฉพาะผู้เช่าปัจจุบันเท่านั้น ผู้เช่าเก่าไม่สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ จะเป็นการโหลดข้อมูลเก็บไว้เป็นแบบไฟล์ Excel    

Read More