มิเตอร์เต็ม เปลี่ยนมิเตอร์

เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ เลือกมิเตอร์น้ำหรือ มิเตอร์ไฟ ที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ แล้วเลื่อนไปยังห้องที่ต้องการกรอก หรือทำการแก้ไข พร้อมเลือกอื่นๆ (สัญลักษณ์ 3 ขีด) จากนั้นคลิ๊ก>>มิเตอร์เต็ม/เปลี่ยนมิเตอร์ เลือกคำสั่งที่ต้องการ มิเตอร์เต็ม หรือ เปลี่ยนมิเตอร์ เสร็จแล้ว กดยืนยัน หมายเหตุ : กรณีเลือก มิเตอร์เต็ม ให้ ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องมิเตอร์เต็ม และทำการกรอกเลขสุดท้ายของตัวมิเตอร์ หาก เลขสุดท้ายคือ 9999 (4หลัก) ถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยัน  หากตัวเลขสุดท้ายมากกว่า 9999 ให้กดเครื่องหมายเพิ่มไปจนกว่าจะถึงตัวเลขสุดท้ายของมิเตอร์ แล้วกดยืนยัน หมายเหตุ : กรณี เปลี่ยนมิเตอร์ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องเปลี่ยนมิเตอร์ และทำการกรอก เลขมิเตอร์ล่าสุดของมิเตอร์ตัวเก่า และกรอกเลขเริ่มต้นของมิเตอร์ตัวใหม่ หลังจากนั้นกดบันทึก หลังจากนั้น ให้กรอกเลขล่าสุด และกดบันทึกตามปกติ ระบบจะคำนวนให้โดยอัตโนมัติ

Read More

มิเตอร์เต็ม เปลี่ยนมิเตอร์ และขึ้นรอบใหม่ ทำอย่างไร

ให้เข้าหมวดจดมิเตอร์ 2. เลือกมิเตอร์น้ำหรือ มิเตอร์ไฟ ที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ แล้วเลื่อนไปยังห้องที่ต้องการกรอก หรือทำการแก้ไข พร้อมเลือกอื่นๆ (สัญลักษณ์ 3 ขีด) 3. เลือกคำสั่ง มิเตอร์เต็ม / เปลี่ยนมิเตอร์ 4. เลือกคำสั่งที่ต้องการ มิเตอร์เต็ม หรือ เปลี่ยนมิเตอร์ 5. กรณีเลือก มิเตอร์เต็ม ให้ ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องมิเตอร์เต็ม และทำการกรอกเลขสุดท้ายของตัวมิเตอร์ หาก เลขสุดท้ายคือ 9999 (4หลัก) ถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยัน  หากตัวเลขสุดท้ายมากกว่า 9999 ให้กดเครื่องหมายเพิ่มไปจนกว่าจะถึงตัวเลขสุดท้ายของมิเตอร์ แล้วกดยืนยัน 6.กรณี เปลี่ยนมิเตอร์ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องเปลี่ยนมิเตอร์ และทำการกรอก เลขมิเตอร์ล่าสุดของมิเตอร์ตัวเก่า และกรอกเลขเริ่มต้นของมิเตอร์ตัวใหม่ หลังจากนั้นกดบันทึก 7. หลังจากนั้น ให้กรอกเลขล่าสุด และกดบันทึกตามปกติ ระบบจะคำนวนให้โดยอัตโนมัติ    

Read More