ตั้งค่าค่าน้ำค่าไฟ

วิธีการตั้งค่า ค่าน้ำค่าไฟ เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ เลือกห้องที่ต้องการจะกำหนด  ซึ่งสามารถกำหนดข้ามห้องได้ หรือ เลือกทั้งชั้นเลยได้ กดกำหนดค่าน้ำ / ค่าไฟ

Read More