รายงานสรุปย้ายเข้า

วิธีการดูรายงานสรุปย้ายเข้า ในส่วนของหน้าย้ายออกจะเป็นการสรุปให้ว่าเดือนนี้ มีการย้ายเข้ากี่ห้อง  และแต่ล่ะห้องมีรายละเอียดการจ่ายค่าแรกเข้าต่างๆเข้าไร เลือกหมวดสรุปรายงาน เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกย้ายเข้า

Read More

รายงานสรุปจองรายเดือน

วิธีการดูรายงานสรุปจองรายเดือน หน้ารายงานสรุปจองรายเดือน จะเป็นการสรุปภาพรวมของการจองห้องรายเดือน ในเดือนนั้นๆ  และมียอดรับที่ลูกค้าจองห้องด้วย เลือกหมวดรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกจองรายเดือน

Read More

รายงานสรุปย้ายออก

วิธีการดูรายงานสรุปย้ายออก ในหน้าของสรุปรายงานย้ายออก จะเป็นการสรุปยอดเงินที่มีการชำระและคืนค่าประกันของห้องนั้นๆ และสามารถปริ้นใบย้ายออกได้ที่หน้านี้ เลือกหมวดรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกย้ายออก ถ้าต้องการปริ้นใบปะหน้าการย้ายออกอีกครั้ง สามารถกด พิพมพ์ เพื่อปริ้นใบเสร็จออกมาได้

Read More

รายงานสรุปบิลค่าเช่า

วิธีการเลือกดูสรุปบิลค่าเช่า  จะประกอบไปด้วย วันที่รับชำระ และช่องทางในการชำระเงินด้วย โดยจะมีสรุปรวมยอดอยู่ด้านล่าง เลือกหมวดรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการดูสรุปบิล เลือกบิลค่าเช่า สำหรับท่านที่ต้องการ ดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel หรอื พิมพ์ออกมาก  ก็สามารถ กดไปที่หมายเลข 4 ได้เลย    

Read More

รายงานสรุปรวมทั้งหมด

วิธีการดูรายงานสรุปทั้งหมด ในหน้าของรายงานสรุปทั้งหมด จะมีทั้ง บิลค่าห้อง บิลเงินประกัน บิลย้ายออก และบิลอื่นๆ เลือกหมวดรางานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกทั้งหมด หากตั้งการปริ้นหรือดาวน์โหลดเป็น excel

Read More

รายงานสรุปรายจ่าย

วิธีการดูรายงานสรุปรายจ่าย เลือกหมวดรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกรายจ่าย ฟิลเตอร์ หมวดหมู่ที่ต้องการจะดู ถ้าต้องการดาวน์โหลด excel

Read More

รายงานสรุปจองรายวัน

วิธีการดูรายงานสรุปรายวัน ในหน้าของรายงานสรุปรายวัน จะแสดงจำนวนการเข้าพักรายวัน และวันที่ เลือกรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการจะดู เลือกจองรายวัน

Read More

หมวดสรุปรายงาน

1. เลือก เดือนที่ต้องการดูภาพรวมรายงานสรุป 2. กดเลือกที่ต้องการดู “บิลค่าเช่า”, “ย้ายออก”, “ย้ายเข้า”, “จองห้อง”,   “ทั้งหมด 3. เลือก “ทั้งหมด” สามารถ “ดาวน์โหลดExcell” หรือ “พิมพ์” ได้

Read More