การเพิ่มค่าช่วงล่วงหน้าในสัญญาเช่า

กรณีเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้า ค่าคีย์การ์ด อื่นๆ ในสัญญาเช่า 1.ผังห้อง 2.เลือกห้องที่ต้องการเพิ่ม   3.คลิ๊ก 1.สัญญาเช่า 2.แก้ไขข้อมูลสัญญา   4.เพิ่มรายการค่าประกัน   5.ใส่รายการที่ต้องการเพิ่ม 6.บันทึกสัญญา  

Read More

สร้างสัญญาเช่า ทำอย่างไร

1. คลิก “ตั้งค่าหอพัก” 2. คลิก “สัญญาเช่า” 3. กรอก ข้อมูลสัญญาเช่า หรือ “คลิกเพื่อใส่ข้อมูล” สามารถ ลบ/ แก้ไข / เพิ่ม หรือย้ายตำแหน่ง ได้ตามความต้องการ 4. คลิก “บันทึกสัญญา” 5. คลิกไปที่หน้า “ผังห้อง 6. คลิกเลือกห้องที่ต้องการเพิ่มสัญญาเช่า 7. คลิกเลือก “สัญญาเช่า” 8. กรอกรายละเอียดสัญญาเช่า 9. คลิก “ทำสัญญา” 10. คลิก “พิมพ์สัญญาเช่า” 11. คลิกเลือก “บันทึกและพิมพ์”

Read More

การตั้งค่าแบบฟอร์มสัญญาเช่า

1.คลิกหมวดตั้งค่าหอพัก 2.เลือกหัวข้อ สัญญาเช่า * แบบฟอร์มนี้ จะเป็นแบบฟอร์มกลาง  – อ่านข้อความ หากต้องการแก้ไข สามารถนำเมาส์ไปวาง และทำการแก้ไขข้อความได้เลย 1.1 หากต้องการเพิ่ม หรือลบ สามารถทำได้เลย  1.2 หากต้องการลบกล่องข้อความ ให้นำเมาส์ไปวาง แล้วกดลบ  1.3 หากต้องการเพิ่มกล่องข้อความ ให้นำเมาส์ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ และกดเลือกกล่องข้อความที่ด้านบน 3.เมื่อเป็นไปยังความต้องการ และครบถ้วนแล้ว ให้กดบันทึก 

Read More