รายงานสรุป รายการทรัพย์สินเสียหาย

เข้าที่หมวดรายงานสรุป กดเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน กดปุ่ม ” ทรัพย์สินเสียหาย “ 4. ระบบจะแสดงข้อมูลห้องที่มีการทำ ย้ายออกและมีทรัพย์สินที่เสียหาย  สามารถที่จะกดดูรูปภาพทรัพย์สินเข้าพักและย้ายออกได้

Read More

วิธีตรวจสอบทรัพย์สินในแต่ละห้อง (ฝั่งหอพักตรวจสอบ)

เข้าที่หมวดผังห้อง      และกดเข้าไปในห้องที่ต้องการ 2.  กดรายการทรัพย์สิน    และตั้งค่าข้อมูลตรงรายการทรัพย์สินที่ต้องการตรวจสอบ 3. จากนั้นทำการตรวจสอบทรัพย์  หรือลงรูปภาพเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้เรียบร้อย   และกดปุ่มบันทึก 4. เมื่อมีการตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว   ที่ชื่อรายการทรัพย์สินจะแสดงสถานะข้อมูลให้ทันที

Read More

วิธีตรวจสอบทรัพย์สินในแต่ละห้อง (ฝั่งผู้เช่าตรวจสอบ)

หลังจากที่มีการเพิ่มข้อมูลผู้เช่า  ทางหอพักสามารถเปิดสิทธิ์ให้ทางผู้เช่าหรือลูกบ้านทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินในห้องพักได้   ดังนี้ เข้าที่หมวดผังห้อง      และกดเข้าไปในห้องที่ต้องการ 2. กดรายการทรัพย์สิน    และกดอนุญาตให้ผู้เช่ามีสิทธิ์แก้ไขรายการทรัพย์สินได้ 3.  ทางผู้เช่าสามารถเปิดเข้าไปในแอปของผู้เช่า   และกดที่ปุ่มหอพักของฉัน  >   จากนั้นกดเข้าไปในตึกหอพัก 4. กดปุ่มตรวจสอบทรัพย์สิน 5. กดเข้าไปในรายการที่ต้องการตรวจสอบ    และทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย  >  จากนั้นกดบันทึก   6. เมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว    สามารถกดปุ่ม “ส่งข้อมูลการตรวจสอบไปยังหอพัก” 7.  ทางหอพักจะได้รับการแจ้งเตือนในระบบเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่ผุ้เช่าส่งมา   และสามารถดูสถานะชื่อคนตรวจสอบในรายการทรัพย์สินนั้นได้เลย

Read More

ตั้งค่ารายการทรัพย์สิน

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก   และกดรายการทรัพย์สิน 2. กดจัดการทรัพย์สิน 3. กรอกชื่อรายการทรัพย์ที่ต้องการ     จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม 4. กดเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า    จากนั้นกดปุ่มกำหนดทรัพย์สิน 5. กดเพิ่มรายการทรัพย์สินตามที่ต้องการ 1. กดปุ่มเพิ่ม 2. กดเลือกรายการทรัพย์สินที่ต้องการ 3. กรอกราคาที่ต้องการ 6. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ม  “บันทึก”  ได้เลย 7. หลังจากตั้งค่ารายการทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว   ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ตามรูปดังนี้

Read More