ข้อมูลโหลดไม่ขึ้น / ไม่อัพเดท / ขึ้นจุดสีดำ ทำอย่างไร

ล้างแคชและคุกกี้ เมื่อคุณใช้เบราว์เซอร์อย่างเช่น Chrome เบราว์เซอร์จะบันทึกข้อมูลบางอย่างจากเว็บไซต์ในแคชและคุกกี้ การล้างแคชและคุกกี้จะช่วยแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น ปัญหาการโหลดหรือการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ Windows เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ ที่ด้านขวาบน ให้คลิก “เพิ่มเติม” คลิกเครื่องมือเพิ่มเติม ล้างข้อมูลการท่องเว็บ เลือกช่วงเวลาจากด้านบน หากต้องการลบทุกอย่าง ให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น เลือกช่องข้างๆ “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ” และ “รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้” คลิกล้างข้อมูล OS Mac เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ คลิกเมนู History  Show Full History คลิก Clear browsing data คลิกเลือกช่วงเวลาจากด้านบน หากต้องการลบทุกอย่าง ให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น เลือกช่องข้างๆ “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ” และ “รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้” คลิกล้างข้อมูล

Read More

การยกเลิกการจอง รายเดือน/รายวัน

เข้าหมวดผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการยกเลิกการจอง กดดูข้อมูลที่ได้ทำการจอง กดปุ่มยกเลิกการจอง หากคืนเงิน ให้ใส่จำนวนเงินที่คืน หากไม่คืนเงิน ให้ใส่ 0 กดบันทึกและยกกเลิกการจอง

Read More

อื่น ๆ

ในหมวดอื่น ๆ จะมีคู่มือการใช้งาน Horganice หากท่านสงสัย หัวข้อไหนสามารถกดดูได้ทันที

Read More