หมวดบัญชี

เมื่อต้องการค้นหารายการเอกสาร 1. เลือกที่หมวดบัญชี 2. เลือกหมวดเอกสาร ที่ต้องการหา 3. สามารถเลือกช่วงวันที่รอบการค้นหาได้   4. คลิกไปที่เลขที่เอกสารที่ต้องการได้ เพื่อต้องการปริ้นเอกสารออกมาได้ 5. สามารถดาวน์โหลด Excel ข้อมูลออกมาได้ เมื่อคลิกที่เลขที่เอกสารที่ได้เลือกไว้ สามารถทำการปริ้นเอกสาร หรือดาวน์โหลดเอกสารได้เลย

Read More

ย้ายออกกรณีผู้เช่าหนี

1.กดเข้าหมวดผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการทำย้ายออก กดปุ่ม ( ย้ายออก )     2 กดที่ปุ่มผู้เช่าหนี Stepที่1 จะแสดงผลยอดบิลค้างชำระ     3. Stepที่2 กดเพื่อเพิ่มรายการที่ต้องการเก็บเงินเพิ่ม เช่น ค่าน้ำ-ไฟสุดท้าย หรือรายการค่าปรับ อื่นๆ     4. Stepที่3 จะโชว์ยอดเงินทั้งหมดที่ผู้เช่าต้องจ่าย นำมาหักลบจากเงินประกัน และจะแสดงยอดเงิน ว่าจะต้องคืนผู้เช่าหรือว่าเก็บเงินเพิ่มจากผู้เช่ากี่บาท จากนนั้นให้ ( กดบันทึกยอดเงินทั้งหมดและย้ายออก )     ****เมื่อทำการย้ายออกรูปแบบผู้เช่าหนี ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่รายงานสรุป ( เป็นหนี้สูญ )            

Read More

การคิดค่าปรับ

ขั้นตอนการคิดค่าปรับ กรณีจ่ายค่าเช่าล่าช้า การคิดค่าปรับ ค่าปรับจะถูกนำไปคิดในรอบบิลของเดือนถัดไป   1.คลิ๊กที่ตั้งค่าหอพัก 2.คลิ๊กเลือกค่าปรับ     3. คลิ๊กเลือกห้องที่ต้องการคิดค่าปรับ หรือ กดเลือกทั้งชั้นได้ 4.เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ปุ่ม กำหนดค่าปรับ     5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการลงในช่องว่าง **ถ้าไม่มีช่องไหนให้ใส่เลขเป็น 0 6. ใส่จำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กบันทึก     สุดท้าย จะแสดงผลห้องที่ทำการกำหนดคิดค่าปรับ กรณีการจ่ายบิลล่าช้า    

Read More

หมวดจดมิเตอร์

ตั้งค่าการคำนวณมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้า 1.เข้าที่หมวดมิเตอร์ จะเห็นรูปฟันเฟื่องด้านบนมุมซ้าย แล้วคลิ๊ก 2.เลือกกำหนดการตั้งค่า แล้วกดบันทึก หมายเหตุ : ถ้าตั้งค่าการคำนวณมิเตอร์ เป็นระบบอัตโนมัติ ระบบจะคำนวณให้เอง ถ้าตั้งค่าการคำนวณมิเตอร์ เป็นกำหนดเอง คุณลูกค้าต้องมาคำนวณเอง

Read More

มิเตอร์เต็ม เปลี่ยนมิเตอร์

เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ เลือกมิเตอร์น้ำหรือ มิเตอร์ไฟ ที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ แล้วเลื่อนไปยังห้องที่ต้องการกรอก หรือทำการแก้ไข พร้อมเลือกอื่นๆ (สัญลักษณ์ 3 ขีด) จากนั้นคลิ๊ก>>มิเตอร์เต็ม/เปลี่ยนมิเตอร์ เลือกคำสั่งที่ต้องการ มิเตอร์เต็ม หรือ เปลี่ยนมิเตอร์ เสร็จแล้ว กดยืนยัน หมายเหตุ : กรณีเลือก มิเตอร์เต็ม ให้ ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องมิเตอร์เต็ม และทำการกรอกเลขสุดท้ายของตัวมิเตอร์ หาก เลขสุดท้ายคือ 9999 (4หลัก) ถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยัน  หากตัวเลขสุดท้ายมากกว่า 9999 ให้กดเครื่องหมายเพิ่มไปจนกว่าจะถึงตัวเลขสุดท้ายของมิเตอร์ แล้วกดยืนยัน หมายเหตุ : กรณี เปลี่ยนมิเตอร์ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องเปลี่ยนมิเตอร์ และทำการกรอก เลขมิเตอร์ล่าสุดของมิเตอร์ตัวเก่า และกรอกเลขเริ่มต้นของมิเตอร์ตัวใหม่ หลังจากนั้นกดบันทึก หลังจากนั้น ให้กรอกเลขล่าสุด และกดบันทึกตามปกติ ระบบจะคำนวนให้โดยอัตโนมัติ

Read More

หมวดจ่ายบิล

หากต้องการจ่ายบิลแบบเร็วขึ้น ให้เข้าที่ หมวดจ่ายบิล>>พิมพ์เลขห้องที่ต้องการชำระเงิน จากนั้น คลิ๊ก รายละเอียด>>จ่ายค่าห้อง เลือกว่า จ่ายเต็ม หรือ แบ่งจ่าย เลือก การชำระเงิน แล้วกดบันทึก>>เสร็จสิ้น

Read More

บิลไม่สมบูรณ์ แก้ไขอย่างไร

1. ตรวจสอบดูว่าได้ กรอก ค่าน้ำค่าไฟ เดือนที่แล้วถูกต้องไหม 2. คลิก “เลือกจดมิเตอร์” 3. กรอกมิเตอร์ ค่าน้ำค่าไฟ 4. กด “บันทึกข้อมูล” 5. คลิกกลับ เลือกไปที่ “บิล” 6. ตรวจสอบดูว่าบิลสมบูรณ์หรือยัง ถ้าบิลสมบูรณ์ สามารถ กด “ส่งบิล”ได้

Read More

การออกเอกสารการจอง รายวัน

หลังจากกรอกข้อมูลการจองและกดบันทึกเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎปุ่ม พิมพ์ใบจอง คลิ้ก พิมพ์ใบจอง (กรุณาตรวจสอบสายปริ้นท์เตอร์หรือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ให้แน่ชัดว่ามีการเชื่อมต่ออยู่ และพร้อมใช้งาน)

Read More