หมวดจดมิเตอร์

ตั้งค่าการคำนวณมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้า 1.เข้าที่หมวดมิเตอร์ จะเห็นรูปฟันเฟื่องด้านบนมุมซ้าย แล้วคลิ๊ก 2.เลือกกำหนดการตั้งค่า แล้วกดบันทึก หมายเหตุ : ถ้าตั้งค่าการคำนวณมิเตอร์ เป็นระบบอัตโนมัติ ระบบจะคำนวณให้เอง ถ้าตั้งค่าการคำนวณมิเตอร์ เป็นกำหนดเอง คุณลูกค้าต้องมาคำนวณเอง

Read More

มิเตอร์เต็ม เปลี่ยนมิเตอร์

เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ เลือกมิเตอร์น้ำหรือ มิเตอร์ไฟ ที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ แล้วเลื่อนไปยังห้องที่ต้องการกรอก หรือทำการแก้ไข พร้อมเลือกอื่นๆ (สัญลักษณ์ 3 ขีด) จากนั้นคลิ๊ก>>มิเตอร์เต็ม/เปลี่ยนมิเตอร์ เลือกคำสั่งที่ต้องการ มิเตอร์เต็ม หรือ เปลี่ยนมิเตอร์ เสร็จแล้ว กดยืนยัน หมายเหตุ : กรณีเลือก มิเตอร์เต็ม ให้ ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องมิเตอร์เต็ม และทำการกรอกเลขสุดท้ายของตัวมิเตอร์ หาก เลขสุดท้ายคือ 9999 (4หลัก) ถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยัน  หากตัวเลขสุดท้ายมากกว่า 9999 ให้กดเครื่องหมายเพิ่มไปจนกว่าจะถึงตัวเลขสุดท้ายของมิเตอร์ แล้วกดยืนยัน หมายเหตุ : กรณี เปลี่ยนมิเตอร์ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องเปลี่ยนมิเตอร์ และทำการกรอก เลขมิเตอร์ล่าสุดของมิเตอร์ตัวเก่า และกรอกเลขเริ่มต้นของมิเตอร์ตัวใหม่ หลังจากนั้นกดบันทึก หลังจากนั้น ให้กรอกเลขล่าสุด และกดบันทึกตามปกติ ระบบจะคำนวนให้โดยอัตโนมัติ

Read More

หมวดจ่ายบิล

หากต้องการจ่ายบิลแบบเร็วขึ้น ให้เข้าที่ หมวดจ่ายบิล>>พิมพ์เลขห้องที่ต้องการชำระเงิน จากนั้น คลิ๊ก รายละเอียด>>จ่ายค่าห้อง เลือกว่า จ่ายเต็ม หรือ แบ่งจ่าย เลือก การชำระเงิน แล้วกดบันทึก>>เสร็จสิ้น

Read More

บิลไม่สมบูรณ์ แก้ไขอย่างไร

1. ตรวจสอบดูว่าได้ กรอก ค่าน้ำค่าไฟ เดือนที่แล้วถูกต้องไหม 2. คลิก “เลือกจดมิเตอร์” 3. กรอกมิเตอร์ ค่าน้ำค่าไฟ 4. กด “บันทึกข้อมูล” 5. คลิกกลับ เลือกไปที่ “บิล” 6. ตรวจสอบดูว่าบิลสมบูรณ์หรือยัง ถ้าบิลสมบูรณ์ สามารถ กด “ส่งบิล”ได้

Read More

การออกเอกสารการจอง รายวัน

หลังจากกรอกข้อมูลการจองและกดบันทึกเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎปุ่ม พิมพ์ใบจอง คลิ้ก พิมพ์ใบจอง (กรุณาตรวจสอบสายปริ้นท์เตอร์หรือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ให้แน่ชัดว่ามีการเชื่อมต่ออยู่ และพร้อมใช้งาน)

Read More