การแก้ไขและลบตึกนั้น สามารถทำได้ โดยเลือกตึกหรือหอพักที่ต้องการจัดการ และเข้าไปที่หมวดตั้งค่า เลือกตั้งค่าหอพัก ก็สามารถทำการแก้ไขและกดลบตึกได้เลยค่ะ