การแก้ไขบิล สามารถทำได้ ไม่ว่าจะกดแก้ไข กดเพิ่มรายการ หรือกดลบตามที่ต้องการได้ทันที