ใบแจ้งหนี้หรือบิลค่าเช่าของระบบ Horganice สามารถเลือกรูปแบบห็อยู่ในแบบมาตรฐาน A4 หรือแบบประหยัดกระดาษได้ (4 ห้อง / 1 แผ่น)