กรณีที่ย้ายออก สิ้นเดือน

หมวดผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการย้ายออก   3. คลิ๊ก“ย้ายออก” รายการบิลค้างชำระ ถ้ามีบิลค้างชำระให้คลิก 4.“ชำระเงิน”   5.1 หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ , เพิ่มส่วนลด , กรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน จากนั้นคลิก “ชำระเงิน” 5.2 ถ้าไม่มี รายการส่วนลด หรือ เก็บเงินเพิ่ม สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ โดยคลิกปุ่ม “ข้ามขั้นตอนนี้”   6. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ สามารถคลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”   7.1 ตรวจสอบรายการคืนเงินประกัน หากไม่ครบให้ กด “เพิ่มรายการคืนเงิน” 7.2 ระบบจะสรุปการย้ายออกให้อัตโนมัติ ว่าให้เก็บเงินผู้เช่าเพิ่ม หรือ คืนเงินผู้เช่า 7.3 ถ้าต้องการพิมพ์ใบสรุปย้ายออก ให้คลิก “พิมพ์ใบย้ายออก” 7.4 หากตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิก “ย้ายออก” เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการย้ายออก

Read More