การทำย้ายออกกรณี ออกสิ้นเดือน

การทำการย้ายออกกรณี ออกสิ้นเดือน 1.ไปที่หน้า “ผังห้อง” คลิกที่ห้องที่ต้องการย้ายออก (ในรูปตัวอย่าง ห้อง 101 ต้องการย้ายออก) 2.ไปที่แถบ “ย้ายออก” จะเห็น รายการบิลค้างชำระ ถ้ามีบิลค้างชำระให้คลิก “ชำระเงิน” 3.1 หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ , เพิ่มส่วนลด , กรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน จากนั้นคลิก “ชำระเงิน” 3.2 ถ้าไม่มี รายการส่วนลด หรือ เก็บเงินเพิ่ม สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ โดยคลิกปุ่ม “ข้ามขั้นตอนนี้” 4. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ สามารถคลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” 5.1. ตรวจสอบรายการคืนเงินประกัน หากไม่ครบให้ กด “เพิ่มรายการคืนเงิน” 5.2. ระบบจะสรุปการย้ายออกให้อัตโนมัติ ว่าให้เก็บเงินผู้เช่าเพิ่ม หรือ คืนเงินผู้เช่า 5.3. ถ้าต้องการพิมพ์ใบสรุปย้ายออก ให้คลิก “พิมพ์ใบย้ายออก” […]

Read More