เพียงท่านกำหนดรูปแบบการคิดค่าน้ำ ค่าไฟเรียบร้อยแล้ว แค่กรอกเลขมิเตอร์ น้ำ และมิเตอร์ไฟ ให้ครบถ้วน ระบบจะคำนวณหน่วยการใช้และคำนวณจำนวนเงิน ตามรูปแบบที่ได้ตั้งค่าไว้ให้อัตโนมัติ