ขณะนี้ยังไม่สามารถจ่ายเงิน หรือชำระค่าเช่าผ่านแอพพลิเคชั่นได้ ผู้เช่าจะต้องโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้ ATM หรือ Internet Mobile Banking และแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางแอพพลิเคชั่น