ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจที่แตกต่างกันได้ โดยที่แต่ละตึกใช้แพ็คเกจต่างกันได้ เพราะแต่ละแพ็คเกจมีฟีทเจอร์ และการทำงานที่แตกต่างกัน ท่านสามารถเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับตึกนั้นได้ตามความต้องการ หรือจะเลือกซื้อแพ็คเกจหลายตึก ซึ่งทุกตึกจะใช้แพ็คเก็จเดียวกันก็ได้เช่นกัน ซึ่งท่านสามารถเลือกดูรายการได้ที่ https://www.horganice.in.th/pricing/