ระบบ Horganice เริ่มต้นที่ใช้งานฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) และรูปแบบแพ็คเก็จเสียเงิน แต่ละแพ็คเกจมีฟีทเจอร์การใช้งานต่างกัน ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้ โดยชำระเป็นรูปแบบรายเดือน หรือรูปแบบรายปี

**แต่ละตึกของท่าน สามารถใช้งานแพ็คเกจที่แตกต่างกันได้ 

บางตึกใช้งานฟรี บางตึกใช้งานแพ็คเกจที่เสียเงิน (Standard,Business,Professional)

ดูแพ็คเกจได้ที่ >>>>>   http://www.horganice.in.th/pricing