ระบบ Horganice สามารถเริ่มต้นสมัครทดลองใช้งานฟรี 30วัน  และมีการคิดค่าบริการแพ็คเก็จโดยชำระเป็นรูปแบบรายเดือน หรือรูปแบบรายปี ซึ่งแต่ละแพ็คเกจจะมีฟีทเจอร์การใช้งานต่างกัน ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้   โดยสามารถดูรายละเอียดแพ็คเกจได้ที่ >>>>>   http://www.horganice.in.th/pricing