ระบบ Horganice เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการ(เจ้าของธุรกิจ) และผู้เช่า ให้ติดต่อสื่อสารกันได้เร็วขึ้น และ ช่วยในการบริหาร จัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่มาพร้อมกับการสร้างบิลค่าเช่า(ใบแจ้งหนี้) ที่ง่ายที่สุดและส่งบิลไปยังผู้เช่าในรูปแบบออนไลน์ (ผู้เช่าสามารถเห็นและเปิดอ่านบิลได้รวดเร็วและทันที) นอกจากนี้ยังมีหลากหลายการใช้งานที่เป็นประโยชน์ อาทิ กระดานข่าวสาร การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สถิติกำไร บันทึกรายรับ รายจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน และบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนช่วยสร้างมาตรฐานธุรกิจให้เติบโตมั่งคั่งและมั่นคงยืนยาว