จากการรวบรวมข้อมูล และศึกษางานมาเป็นเวลา 5 ปี ทำให้ระบบฮอร์แกไนซ์ มีฟังชั่นการใช้งานมาตรฐาน คือ การสร้างบิลค่าเช่า การสร้างสัญญาเช่า การแสดงข้อมูลห้องว่าง ห้องมีคนจอง ห้องมีผู้เช่า การออกใบเสร็จรับเงิน การจดมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟ การแจ้งข่าวสารหอพัก และฟีเจอร์ต่างๆครบถ้วน อาทิ การกำหนดสิทธิพนักงาน บันทึกรายรับ รายจ่าย ผลสถิติกำไร ขาดทุน ผลสถิติ กราฟ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายฟีทเจอร์ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด และยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าในการดูบิลค่าเช่าได้รวดเร็ว สะดวก ติดตามข่าวสารจากหอพัก นอกจากนี้ระบบ Horganiceยังมีกิจกรรมให้ผู้เช่าได้ร่วมสนุกอีกด้วย