หากลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถกดปุ่มลืมรหัสผ่านที่หน้าเข้าสู่ระบบได้ทันที ระบบจะทำการส่งข้อความ(sms)ให้ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้ และทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ทันที หรือสามารถแจ้งทีมงานให้รีเซ็ตรหัสผ่านให้ได้เช่นกัน