ระบบ Horganice แยกการทำงานเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ฝั่งเจ้าของหอซึ่งเป็นคนจัดการข้อมูลทั้งหมด ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น Horganice owner เมื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว การสร้างบิลค่าเช่า(ใบแจ้งหนี้) หรือแจ้งข่าวสารเสร็จสมบูรณ์ ก็สามารถกดส่งไปยังผู้เช่าได้ทันที
ส่วนที่ 2 ฝั่งผู้เช่า จะใช้แอปพลิเคชั่น Horganice ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้เช่า รับข่าวสารและบิลค่าเช่า (ใบแจ้งหนี้) ที่ฝั่งเจ้าของหอส่งมาได้ทันที (เมื่อเจ้าของกดส่งมา)
**ทั้งนี้เจ้าของ สามารถเพิ่มผู้ดูแลหรือพนักงานเข้ามาจัดการงานได้ และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย**