ระบบ Horganice แยกการทำงานเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ฝั่งเจ้าของหอซึ่งเป็นคนจัดการข้อมูลทั้งหมด ผ่านทางเว็บไซด์ หรือแอพพลิเคชั่น Horganice owner เมื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว การสร้างบิล หรือแจ้งข่าวสารเสร็จสมบูรณ์ ก็สามารถกดส่งไปยังผู้เช่าได้ทันที
ส่วนที่ 2 ฝั่งผู้เช่า จะใช้แอพพลิเคชั่น Horganice ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้เช่า รับข่าวสารและบิลค่าเช่า (ใบแจ้งหนี้) ที่ฝั่งเจ้าของหอส่งมาได้ทันที (เมื่อเจ้าของกดส่งมา)
**ทั้งนี้เจ้าของ สามารถเพิ่มผู้ดูแลหรือพนักงานเข้ามาจัดการงานได้ และยังสามารถกกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย
เจ้าของ ผู้ดูแล เมื่อกดส่งบิลค่าเช่าไปแล้ว ก็ยังสามารถตรวจสอบการเปิดอ่านบิลของผู้เช่าได้อีกด้วย