เจ้าของหอพัก หรือผู้ดูแล สามารถติดต่อผู้เช่าได้ทางกระดานข่าวสาร สามารถเลือกแจ้งข่าวสารแบบทั้งตึก (แจ้งทุกคน) หรือเลือกเป็นรายบุคคล(เฉพาะห้อง) ได้