สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบ Horganice ไม่จำกัดจำนวนห้อง ไม่มีขั้นต่ำ หากท่านมี 1-2 ห้อง หรือจำนวนมากก็สามารถใช้งานได้