ผู้เช่าจะข้อมูลหอพัก หมายเลขบัญชีในการโอนเพื่อชำระเงินที่ท่านได้กำหนดไว้ เห็นบิลค่าเช่าห้อง ข่าวสารจากทางหอพัก  แจ้งเรื่องไปให้ทางหอพักได้  แจ้งเตือนพัสดุ  และภาพวิเคราะห์การใช้น้ำและไฟของห้องผู้เช่าเองเท่านั้น