ผู้เช่าจะเห็นเพียงข้อมูลหอพัก หมายเลขบัญชีในการโอนเพื่อชำระเงินที่ท่านได้กำหนดไว้ และเห็น บิลค่าเช่าห้อง ข่าวสารจากทางหอพัก ที่ท่านได้ทำการกดส่งไป และภาพวิเคราะห์การใช้น้ำและไฟของตัวผู้เช่าเองเท่านั้น