ทุกแพ็กเกจการใช้งาน สามารถปริ้นเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าเช่าได้