หมวดวิเคราะห์ จะช่วยทำให้มองเห็นผลกำไร ขาดทุนอย่างชัดเจน รวมถึงสรุปแผนภูมิรูปภาพแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งมีหมวดย่อย 4 หมวดด้วยกัน คือ

1.วิเคราะห์ค่าน้ำ

2.วิเคราะห์ค่าไฟ

3.วิเคราะห์มิเตอร์ผู้เช่า

4.วิเคราะห์รายรับ

หมวดนี้จะช่วยทำให้คุณมองเห็นธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจนขึ้น มองเห็นความผิดปกติได้ เช่น มิเตอร์รั่ว กรณีไม่มีผู้เข้าพักแต่มีการใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *