1. กดค้นหาห้องว่างเพื่อ เพื่อทำการจองห้อง

 

2 เลือกวันที่เข้าพัก และวันที่ออกเพื่อที่ว่าจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีห้องไหนที่ว่างอยู่บ้าง

 

 

  1. จะปรากฏห้องว่าง และสามารถกดติ๊กทำการจองห้องได้เลย

 

 

  1. หลังจากเลือกห้องเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่มจองห้อง

 

 

5 ใส่ข้อมูลและรายละเอียดของผู้เช่าลงระบบ

 

 

6 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดบันทึก

 

 

 

7 กดปุ่ม จ่ายยอดค้างชำระ เมื่อมีการโอนเงินค่าจองเข้ามา

 

 

8 เลือกช่องทางการชำระเงิน และวันที่ ที่ได้รับเงินการจอง พร้อมกดบันทึก

9 กดพิมพ์ใบจองได้ เมื่อต้องการให้กับผู้เช่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *