1.เข้าหมวดปฏิทิน   กดค้นหาห้องว่างเพื่อทำการจองห้อง

2.เลือกวันที่เข้าพัก และวันที่ออกเพื่อที่ว่าจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีห้องไหนที่ว่างอยู่บ้าง

3. ปรากฏห้องว่าง และสามารถกดติ๊กทำการจองห้องได้เลย

4.หลังจากเลือกห้องเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่มจองห้อง

5 ใส่ข้อมูลและรายละเอียดของผู้เช่าลงระบบ

6. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดบันทึก

7. กดปุ่ม จ่ายยอดค้างชำระ เมื่อมีการโอนเงินค่าจองเข้ามา

 

8. เลือกช่องทางการชำระเงิน และวันที่ ที่ได้รับเงินการจอง พร้อมกดบันทึก

9. กดพิมพ์ใบจองได้ เมื่อต้องการให้กับผู้เช่า