1.เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก

2.กดคลิก   “สัญญาเช่า”

*** แบบฟอร์มนี้ จะเป็นแบบฟอร์มกลางของทางระบบHorganice *** 

หากต้องการแก้ไข   สามารถนำเมาส์ไปวาง   และทำการแก้ไขข้อความได้เลย

1.1 หากต้องการเพิ่ม  หรือลบ  สามารถทำได้เลย

1.2 หากต้องการลบกล่องข้อความ   ให้นำเมาส์ไปวาง แล้วกดลบ

1.3 หากต้องการเพิ่มกล่องข้อความ   ให้นำเมาส์ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ   และกดเลือกกล่องข้อความที่ด้านบน

3.เมื่อเป็นไปยังความต้องการ และครบถ้วนแล้ว ให้กดบันทึก