1.คลิกหมวดตั้งค่าหอพัก

2.เลือกหัวข้อ สัญญาเช่า

* แบบฟอร์มนี้ จะเป็นแบบฟอร์มกลาง 

– อ่านข้อความ หากต้องการแก้ไข สามารถนำเมาส์ไปวาง และทำการแก้ไขข้อความได้เลย

1.1 หากต้องการเพิ่ม หรือลบ สามารถทำได้เลย 

1.2 หากต้องการลบกล่องข้อความ ให้นำเมาส์ไปวาง แล้วกดลบ 

1.3 หากต้องการเพิ่มกล่องข้อความ ให้นำเมาส์ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ และกดเลือกกล่องข้อความที่ด้านบน

3.เมื่อเป็นไปยังความต้องการ และครบถ้วนแล้ว ให้กดบันทึก 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *