1. เข้าที่หมวดบิล  และกดคลิ๊กเข้าบิลที่ค้างชำระ
  2. กด “จ่ายค่าห้อง”
  3. เลือกรูปแบบการชำระเงิน  “แบบจ่ายเต็ม หรือ แบบแบ่งจ่าย” (กรณีผู้เช่าผ่อนชำระ/ทยอยจ่าย)
  4. เลือกวิธีการรับชำระและวันที่รับชำระเงิน   จากนั้นกด  “บันทึก”
  5. หากต้องการใบเสร็จรับเงิน  กดปุ่ม ”พิมพ์”    และกดเลือกใบเสร็จรับเงิน