สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1

  1. เข้าสู่หน้าผังห้อง
  2. เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกหมวด ชำระเงิน
  4. กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบแจ้งหนี้

วิธีที่ 2

  1. เข้าหมวดบิล
  2. เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบแจ้งหนี้
  3. กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบแจ้งหนี้