กรณีเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้า ค่าคีย์การ์ด อื่นๆ ในสัญญาเช่า

1.เข้าที่หมวดผังห้อง

2.เลือกห้องที่ต้องการเพิ่ม

 

3.กดคลิกสัญญาเช่า      และกดปุ่มแก้ไขข้อมูลสัญญา

 

4.เพิ่มรายการค่าประกัน

 

5.ใส่รายการที่ต้องการเพิ่ม

6.บันทึกสัญญา