1 จะปรากฏแถบการแจ้งเตือนของผู้เช่าขึ้นมา สามารถกดติ๊กที่แถบเพื่อการดูข้อมูลที่ผู้เช่าแจ้งเขามา

2 จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ผู้เช่าได้แจ้งไว้     และยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผู้เช่าได้

3 หลังจากนั้นสามารถใส่สถานะของการแจ้งซ่อมได้ว่า อยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้ว เช่น ยืนยันแล้ว คือรับเรื่องการแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าไปแก้ไขตามข้อตกลงที่มีการพูดคุยกันไว้ก่อนหน้า

4 หากผู้เช่ามีการมาแจ้งซ่อม หรือ อื่นๆ ผ่านทางเราโดยตรงโดยไม่ผ่านทางระบบ เราสามารถเพิ่มข้อมูลการแจ้งเองได้ จากปุ่มเพิ่มรายการ

5 จากนั้นใส่รายละเอียดของเรื่องที่แจ้ง และสามารถแนบไฟล์รูปได้

6 กดแจ้งหอพักเมื่อทำการกรอกข้อมุลเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลของการแจ้งนั้นๆ