1.ดูภาพอธิบาย Horganice ID หากเข้าใจแล้วให้ คลิกที่ปุ่มกากบาท (ปิด)

2.คุณสามารถสร้าง Horganice ID ได้ง่ายๆ โดยตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข โดยต้องมีความยาว 5-15 ตัวอักษร และห้ามมีสัญลักษณ์

3.กรอก Horganice ID ที่คุณต้องการ

4.คลิกปุ่มเริ่มต้นการใช้งาน Horganice