1. เข้าที่หมวดจ่ายบิล
  2. พิมพ์ชื่อห้อง/หมายเลขห้องที่ช่องค้นหา  หรือ ดูจากรายการห้องที่ค้างชำระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *