วิธีการค้นหาเลขที่ที่ใบเสร็จรับเงิน

  1. เลือก หมวดหมู่ รายรับ -รายจ่าย
  2. เลือก เดือน และวันที่ที่ต้องการค้นหาบิล
  3. ในช่องเลขที่ใบเสร็จ  ให้ใส่เลขที่ใบเสร็จลงไป