ในหน้าของรายรับ -รายจ่าย  ท่านสามารถ เลือกดูเฉพาะรายการได้

วิธีการเลือกดูเฉพาะบิลหมวดใดหมวดหนึ่ง

  1. เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย
  2. เลือกวันที่  ที่ต้องการจะดูในช่วงเวลานั้นๆ
  3. เลือกรายละเอียดของบิลที่ต้องการดูรายรับ – รายจ่าย หรือเลือก หมวดหมู่ที่ต้องการฟิลเตอร์

คำที่ใส่รายละเอียดใน

-ต้องการหาบิลห้องพักรายวัน ให้พิมพ์ ห้องพักรายวัน

-ต้องการหาบิลห้องพักรายเดือน ให้พิมพ์ ห้องพักรายเดือน

-ต้องการหาบิลประกัน ให้พิมพ์ ประกัน เป็นต้น

วิธีการฟิลเตอร์ด้วย ตัวอักษร

วิธีการเลือกฟิลเตอร์หมวดหมู่