การตรวจสอบผู้เช่าประวัติเสีย หมายถึง กรณีหากผู้เช่าเคยพักอาศัยหอพักและมีการใช้งานแอป Horganice ทางหอพักจะมีการทำประเมินประวัติของผู้เช่าตอนย้ายออก โดยเวลาที่นำเบอร์โทรศัพท์มาเพิ่มในระบบ ตัวระบบจะทำการแสดงข้อมูลประวัติเสียของผู้เช่า เพื่อเป็นการคัดกรองผู้เช่าก่อนที่จะเข้าพัก

วิธีการตรวจสอบผู้เช่าประวัติเสีย มี 2 วิธี

วิธีที่ 1 “เพิ่มข้อมูลผู้เช่า”

  1. เข้าที่ผังห้อง
  2. กดเข้าห้องว่าง

3. กดปุ่ม ทางหอพักกรอกข้อมูล

4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้เช่า ( ที่ผู้เช่าลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น Horganice )

5. ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติของผู้เช่าขึ้นมา

(กรณีไม่มีพบประวัติผู้เช่า เกิดจากผู้เช่ามีประวัติที่ดี หรือ ไม่มีการใช้งานแอปพลิเคชั่น)

วิธีที่ 2 “เพิ่มการจองรายเดือน”

  1. เข้าที่ผังห้อง
  2. กดเข้าห้องว่าง

3. เพิ่มการจองรายเดือน

4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้เช่า ( ที่ผู้เช่าลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น Horganice )