1. เข้าที่หมวดจดมิเตอร์      กดคลิกฟันเฟื่อง
  2. เลือกรูปแบบการคำนวณมิเตอร์     และกดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *