หมวดผู้เช่า จะเป็นการรวบรวมรายชื่อผู้เช่าทั้งหมด ซึ่งจะแยกเป็น ผู้เช่าปัจจุบัน และผู้เช่าเก่า นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลจากทะเบียนรถ เลขห้อง ชื่อผู้เช่า ฯลฯ ได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *