1. กดเข้าที่หมวดพัสดุ
  2. กดปุ่ม ” + เพิ่มพัสดุ “

3. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุ่ม ” บันทึก ”

4. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วข้อมูลพัสดุจะโชว์ที่พัสดุค้างนำจ่าย เพื่อเตรียมนำจ่ายให้ผู้เช่าในหอพัก