1. เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องผู้เช่าที่ต้องการ
  2. กดย้ายห้อง 
  3. กดเลือกห้องว่างที่ต้องการย้ายห้อง
  4. กดย้ายห้องพร้อมสัญญาเช่า  หรือ ไม่พร้อมสัญญาเช่า     และกดยืนยัน*** กรณีทำย้ายห้องกลางเดือน   ให้ทำการจดโน๊ตเลขมิเตอร์ค่าน้ำไฟและหน่วยที่ใช้งานห้องเดิมแยกเอาไว้ โดยที่ไม่ต้องทำบิลค่าเช่า   และให้ทำการย้ายห้องเลย   พอสิ้นเดือนที่จะต้องทำบิลค่าเช่าในห้องใหม่ให้ทำการเพิ่มรายการราคามิเตอร์น้ำไฟห้องเดิมเข้าไปด้วย ***                                                               ***กรณีทำย้ายสิ้นเดือน   ให้ทำบิลค่าเช่าเคลียร์ค่าใช้จ่ายห้องเดิมให้เรียบร้อยก่อน   จากนั้นจึงกดย้ายห้อง ***