รายงานสนใจห้องพักรายเดือน จะเกิดหลังจากที่ทางหอพักได้มีการกรอกข้อมูลสนใจห้อง ที่ได้มีการลงรายละเอียดเอาไว้โดยรายงานนี้ข้อมูลจะอ้างอิงจากวันที่ลูกค้าต้องการเข้าพักตามวันที่และเดือนนั้นๆ

มีขั้นตอนวิธีการดังนี้

  1. เข้าที่หมวดรายงานสรุป
  2. เลือกเดือนที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม รายงานสนใจห้องพักรายเดือน