1. หมวดผังห้อง คลิกเข้าห้องที่ต้องการปิดไฟ และคลิกที่ Digital Meter

2. กดปุ่มปิด หรือ เปิดไฟ

3. ตั้งเวลาให้ระบบปิดไฟอัตโนมัติ

4. กำหนดเวลา และกดบันทึก