หลังจากที่มีการเพิ่มข้อมูลผู้เช่า  ทางหอพักสามารถเปิดสิทธิ์ให้ทางผู้เช่าหรือลูกบ้านทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินในห้องพักได้   ดังนี้

  1. เข้าที่หมวดผังห้อง      และกดเข้าไปในห้องที่ต้องการ

2. กดรายการทรัพย์สิน    และกดอนุญาตให้ผู้เช่ามีสิทธิ์แก้ไขรายการทรัพย์สินได้

3.  ทางผู้เช่าสามารถเปิดเข้าไปในแอปของผู้เช่า   และกดที่ปุ่มหอพักของฉัน  >   จากนั้นกดเข้าไปในตึกหอพัก

4. กดปุ่มตรวจสอบทรัพย์สิน

5. กดเข้าไปในรายการที่ต้องการตรวจสอบ    และทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย  >  จากนั้นกดบันทึก

 

6. เมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว    สามารถกดปุ่ม “ส่งข้อมูลการตรวจสอบไปยังหอพัก”

7.  ทางหอพักจะได้รับการแจ้งเตือนในระบบเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่ผุ้เช่าส่งมา   และสามารถดูสถานะชื่อคนตรวจสอบในรายการทรัพย์สินนั้นได้เลย