วิเคราะห์การประเมินหอพัก คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้เช่ารีวิวประเมินหอพักในทุกๆเดือน เพื่อนำข้อมูลนี้มาให้ทางหอพักพัฒนาหรือปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

  1. เข้าหมวดวิเคราะห์
  2. กดปุ่ม วิเคราะห์การประเมินหอพัก

3. เลือกเดือนที่ต้องการดูข้อมูลการวิเคราะห์

4. สามารถดูคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของผู้เช่าใน หัวข้อ คะแนนหอพักของฉัน

5. สามารถดูข้อมูลการวิเคราะห์ตามประเภทหัวข้อมูลต่างๆได้ โดยการฟิลเตอร์รายละเอียดเพิ่มเติม

6. สามารถอ่านรีวิวจากผู้เช่า การให้คะแนนจากผู้เช่า