วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน คือ  เป็นการสรุปภาพรวมโดยรวมของรายรับ

วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน  จะแสดงอะไรบ้าง?

  • บิลค่าเช่าที่ชำระผ่านทางเงินสดจำนวนกี่บาท
  • บิลค่าเช่าที่ชำระเข้าธนาคารจำนวนกี่บาท
  • บิลที่ค้างจ่าย
  • บิลที่ชำระผ่านทางบัตรเครดิต

โดยด้านล่างจะแสดงกราฟ รายรับในแต่ล่ะเดือนอีกด้วย

  1. เลือกหมวดวิเคราะห์
  2. เลือกวิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน
  3. เลือกเดือนที่ต้องการดู