1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก “บิล” (แถบสีฟ้า)
  2. แก้ไขข้อมูลรายละเอียดหัวบิลของหอพัก    และกดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *